Privacybeleid

Wie zijn we

Deze privacyverklaring geldt voor de verzameling en verwerking van persoonsgegevens door CRE’ARTS van klanten en bezoekers van de website.

CRE’ARTS met ondernemingsnummer 0857 094 275, gevestigd aan Sollenberg 49 – 1651 Lot (België), is verantwoordelijk voor de verwerking van
persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Ons website-adres is: https://crearts-fotografie.be
Sollenberg 49 – 1651 Lot (België)
Tel. +32 475 396 808

Martine Van Hooff is de Beheerder Gegevensbescherming van CRE’ARTS.
Zij is te bereiken via martine-crearts@skynet.be

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

CRE’ARTS verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Afbeeldingen, resulterend uit opdrachten 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

CRE’ARTS verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar (enkel naam en voornaam bij fotografie van kinderen, baby’s en newborn)

 Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via martine-crearts@skynet.be, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

 CRE’ARTS verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

CRE’ARTS neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van CRE’ARTS tussen zit. CRE’ARTS gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Hosting website: Combell
 • Website: WordPress en Envato
 • Mail: Proximus
 • IT Algemeen: IT-Lynx

Website : Reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Reacties van bezoekers kunnen door een geautomatiseerde spamdetectie service geleid worden.

Delen van persoonsgegevens met derden

CRE’ARTS verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou (bv afdrukken) of om te voldoen aan een wettelijke verplichting (belastingen). Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. CRE’ARTS blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

CRE’ARTS bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Afbeeldingen (foto’s) van een opdracht worden minimum 24 maanden en maximum 36 maanden bewaard, tesamen met de daaraan verbonden persoonsgegevens, zoals naam, voornaam, adres, telefoon en e-mailadres.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

CRE’ARTS gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Deze cookies zijn een jaar lang geldig. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Kan jij je gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

Je hebt op elk moment het recht om kosteloos inzage te vragen in de persoonsgegevens die we over jou verzamelen en deze te laten verbeteren of wissen indien deze foutief, ongepast, verouderd of onvolledig zijn. Je hebt in bepaalde gevallen ook het recht om ons te verzoeken om tijdelijk je persoonsgegevens voor een bepaalde verwerking niet meer te gebruiken.

Tot slot heb je op elk moment het recht om bezwaar maken tegen het ontvangen van aan jou persoonlijk geadresseerde post mailings en elektronische nieuwsbrieven.

Je moet je verzoek sturen naar   martine-crearts@skynet.be.

Voor bepaalde verzoeken moet jouw identiteit voor ons aangetoond kunnen worden, dit om te voorkomen dat vreemden misbruik zouden maken van jouw gegevens. In de hierna genoemde gevallen vragen we je daarom om een kopie van de voorkant van je identiteitskaart mee te sturen bij je verzoek: wanneer je inzage vraagt in gegevens, wanneer je de verbetering of wissing vraagt van meerdere gegevens, wanneer het uitvoeren van jouw verzoek mogelijk negatieve gevolgen kan hebben voor jou.

Wij hebben één maand de tijd om jouw verzoek te beantwoorden. Houdt er rekening mee dat deze periode begint te lopen wanneer wij je gedateerd en ondertekend verzoek schriftelijk per post, elektronisch hebben ontvangen en wij alle vereiste informatie hebben om te voldoen aan je verzoek.

Indien je van mening bent dat we je verzoek niet correct afgehandeld hebben, neem dan contact op met ons. Op die manier kunnen wij samen met jou bekijken hoe we je alsnog tegemoet kunnen komen. Als dit niet het gewenste resultaat oplevert en wij niet reageren op je verzoek of je verzoek weigeren, heb je het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit: de Belgische Autoriteit voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer en ook de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.

Wijzigingen in privacyverklaring

Als we wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring, wordt de gewijzigde verklaring hier gepubliceerd met bovenaan de vermelding van de herzieningsdatum. Indien wij aanzienlijke wijzigingen aanbrengen in de privacyverklaring waardoor onze privacy praktijken in wezenlijk opzicht veranderen, kunnen we jou hiervan ook op andere wijze op de hoogte stellen, bijvoorbeeld door je een e-mail te sturen of een mededeling op onze website te publiceren voordat de wijzigingen van kracht worden.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

CRE’ARTS neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met martine-crearts@skynet.be