Welkom!

Fotografie is voortdurend zien en observeren. Bewonderend kijken naar de prachtige, wisselende natuur, naar personen met hun expressies van vreugde, verdriet en plezier.. naar al het mooie rondom ons!
Zoeken naar dat ene mooie beeld ! Het vastleggen van een herinnering aan een emotie uit het verleden.
Verweesd zijn als we ons toestel niet bij de hand hebben.